VOORWAARDEN

Betaling & Verzending

Betalingen
De betaling dient te gebeuren na afronding van uw bestelling met een maximale betalingstermijn van 7 werkdagen. Bij een latere of niet-betaling behouden wij het recht uw order te annuleren. Van zodra wij de betaling ontvangen hebben gaan wij over tot de verzending van het pakket. 

Wens je te betalen met een cadeaubon? Onze cadeaubonnen worden gezien als een betaalkaart die al eerder afgerekend werd, waardoor we onder 75,00 € verzendkosten aanrekenen.

Verzending
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. De levering van producten zal gebeuren in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen één tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. 
Elk product heeft een verwachte leveringstermijn. Echter kan deze termijn aangepast worden mede door onze leveranciers/merken, door feestdagen, extra drukte of andere redenen. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten uwe voordele. Eventuele extra kosten door foutieve leveringsadressen die werden doorgegeven via de webshop en niet werden gecorrigeerd via mail, zijn ten uwe koste.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten voor de benelux bedragen:
€ 9,95 voor bestellingen onder de € 75,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 75,-

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden, na verzending. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Bestellingen kunnen ook afgehaald worden in ons kantoor te Knokke-Heist– Graaf D’Ursellaan 31.01, dit moment van ophaling dient vooraf duidelijk gecommuniceerd te worden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan uw woonplaats geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Niet opgehaalde artikelen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor pakketten die niet  in ontvangst werden genomen of zijn  opgehaald. Deze pakketten worden terug naar ons verzonden. We  zijn genoodzaakt verzendkosten aan te rekenen, in het geval een pakket niet is opgehaald of in ontvangst werd genomen.

Klachten en defecten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door u binnen de 5 kalenderdagen worden gemeld aan Eauzee via mail. Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. Retourneren kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. Neem hiervoor contact met ons op en dan zorgen wij voor een passende oplossing.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op u vanaf u (of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op u bij levering aan de vervoerder, als uw vervoerder de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Eauzee was geboden.

Eauzee kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-post, PostNL of DPD. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Garantie
Om een beroep te doen op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen voorleggen. u wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient de u contact op te nemen met Eauzee en het artikel op uw kosten terug te bezorgen aan ons.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens u het tegenbewijs aanlevert.

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Retour & Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Eauzee.be.
Wij vinden het uiteraard vervelend te horen dat uw bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet! Maar u heeft het recht uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retour zenden, dit zonder opgave van een reden of zonder betaling van een boete.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit dient te gebeuren via voorafgaand schriftelijk contact op volgend e-mail adres: info@eauzee.be .
Indien u hiervan gebruikt maakt zullen wij u onverwijld via e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

u moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u uw beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Eauzee heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Eauzee (Graaf D’Ursellaan 31.01, 8301 Knokke-Heist). u bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Het terugsturen van een bestelling kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het pakket moet op exact dezelfde manier teruggestuurd worden zoals wij die verstuurd hebben. Indien dit niet zo is en de artikels komen beschadigd terug, dan valt dit ten koste van de koper. Gebruikte, beschadigde of vervuilde artikelen worden niet teruggenomen.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling / retour, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door u, reeds gebruikt werd of als de redenen ongegrond zijn.

U kan het herroepingsrecht / verzakingsbeding NIET uitoefenen voor:

  • Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Eauzee geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Goederen die specifiek voor u ontworpen zijn (meubelen waar stoffen en opstellingen persoonlijk op uw maat voorzien werden / decoratie met op maat gemaakte opschriften / …) of duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn
  • Goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • Solden of producten in actie/promotie
  • Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn volledig ten uwe laste.
Bij annulatie betaalt Eauzee binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten in originele staat de aankoopprijs (met uitzondering van de verzendingskosten) naar de u terug. Dit op dezelfde betalingswijze die u gebruikte voor uw bestelling waarvan de artikelen werden teruggestuurd.

Hulp nodig? Don't worry, wij helpen je graag.

10% KORTING OP JE EERSTE ORDER!

Geniet van 10% korting op het hele assortiment!

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren, websitegebruik te analyseren en aangepaste aanbiedingen te doen.